حمید گردان | عکاس ایرانی

SkyLight


Iran Science And Technology Museum  موزه علوم و فناوری ایران

آدرس:  تهران - خیابان امام خمینی - خیابان سی تیر - بالاتر از موزه ایران باستان - ساختمان سابق کتابخانه ملی ایران
بازدید: همه روزه غیر از ایام تعطیلدر ساعات اداری
تلفن: 021-66725384

موزه علوم و فناوري ج.ا.ا در تكميل نهادهاي مرتبط با توسعه نظام علم و فناوري كشور ايجاد شده است. اين موزه با نمايش پايه هاي دانش و تحول فناوري، مأموريت دارد نسبت به هم افزايي دانش، اشاعه تفكر علمي، ارتقاي سطح زندگي و تعالي روح انسان قدم بردارد. موزه علوم و فناوري ج.ا.ا در افق چشم اندازكشور، سازماني است پويا كه تلاش دارد به مردم و دانش پژوهان در سرتاسر كشور كمك نمايد تا به ظرفيت هاي كامل خود آگاهي يافته و از دانش خود براي خلاقيت و نوآوري براي يك زندگي بهتر استفاده نمايند.اين هدف سرلوحه كار و فعاليت هاي ما بوده و به ما كمك مي كند تا با برنامه ريزي هاي مناسب و نيز بهره گيري از منابع انساني دانش مدار و امكانات موثر، دستيابي به اين مهم را امكان پذير نماييم. به ترتيبي كه بتوانيم اولين موسسه اطلاع رساني علمي و آموز
شي مشاهده محور ملي در كشور، در حد بهترين در منطقه و داراي جايگاه معتبري در جهان باشیم
.

 موزه علوم و فناوری ایران

نام
ایمیل
نظرات
نظرات