حمید گردان | عکاس ایرانی

SkyLight


sondoozi museum  موزه دکتر سندوزی

آدرس : خیابان شهید بهشتی – خیابان قصیر(بخارست)- کوچه دوازدهم ، پلاک ۲
بازدید: همه روزه در ساعات اداری
تلفن:88514122 – 88527041

" موزه دکتر سندوزی " در همان محل مطب کاریش قرار دارد که در سال 1377 ، پس از ناگزیر شدن از سفر برای جراحی ، مطب ، تمامی تجهیزات ، وسایل و تزئینات ، یاد و یادگارهای دوستان هنرمندش که به او هدیه کرده بودند را با کتابخانه شخصی اش با نقاشی با طرحها ، مجسمه ها و دست نوشته هایش را به " سازمان توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ،  مردم تهران اهدا کرد . مدتی افتتاح موزه بطول انجامید ، سرانجام در  سال 1382 موزه ای که مزین به نام ایشان بود در محل مطب ایشان با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران و ریاست وقت سازمان و مدیران ارشد و در حضور گروهی از هنرمندان و دوستدارانشان گشایش یافت . وضعیت موزه به گونه ای بود که نیاز به بازسازی و آمادگی پذیرش هنری بیشتری داشت . بنابراین پس از چند ماه تعطیلی ، باردیگر موزه در زمستان 1385 دوره تازه کاری خود را آغاز کرد .

" دکتر سندوزی " درباره آنچه کرده است می گوید : " ... منظری را که در نظر دارم به من حکم می کند که در قید نامی که بماند با نماند ، نمانم . به همین دلیل آن هنگامی که تصمیم ام پیوستن به حضرتش بود بدین کار خرد اقدام کردم ، فقط برای ادای دینی که از مردم بر دل و جانم – نه بر گردنم – احساس می کردم بود نه نام . اگر آن محل را با وسائلش و آثارم می فروختم پولش را به کجا می بایستی می بردم ؟ در حالیکه با مکان همگانی شدنش به اهداف انسانی ام جامه عمل می پوشانیدم : اول ، اینکه این محل بر خلاف سندش ،  از آن من نبود ، خشت خشت آنرا مردم به من دادن ، به من سپردند تا من انرا روی هم بگذارم . روی هم گذاریش با من بود . حال که وقت رفتن است " مال مردم " مال خودشان . دوم : وقتی جوانانی که به تماشا می آیند ببینند که : وجدان حرفه ای داشتن سازنده و سودآور است ، اقبال مردمی نعمتی بی کران و تمام ناشدنی و سازنده است . که می توان دندانپزشکی صادق و ساده بود و گوشه چشمی هم هر چند ابتدائی و ناچیز به هنر داشت .سوم ، که انسان موجودی خلاق و چند بعدیست . از ابعاد دیگر وجودمان که حضرتش بما بخشیده غافل نمانیم که کفر نعمت است و ... "

وبلاگ موزه دکتر سندوزی

دکتر اسماعیل سندوزی

نام
ایمیل
نظرات
نظرات